من قادر به انتخاب واژه­ ها برای وصف زیبایی و جلال و شکوه و عظمتی که مهمانسرا عباسی از خود نشان می­دهد نیستم . هم نوایی و یگانگی سنتی و تمدن عصر جدید در هم آمیخته­ اند و مهمانسرا را همزمان جلوه­ گر می­سازند. اقامت من دراین مهمانسرا بسی سرور آفرین بود واز دیدن محیط گرم وصمیمی درجای جای مهمانسرا لذت بردم .  مردم اصفهان نیز تاثیری مطلوب بر من به جای گذاشته­ اند .
با تشکر فراوان به خاطر الطافتان

جستجو

منو ها

 

با دیگران به اشتراک بگذاریدcaptcha

اصفهان ،چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه ، مهمانسرای عباسی،متعلق به بیمه ایران

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir