اقامت جناب آقای کلود بارتلون؛ رئیس مجلس ملی فرانسه؛ در مهمانسرای عباسی مورخ 95/6/18

اقامت جناب آقای عزت بیگویچ؛ رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین؛ در مهمانسرای عباسی مورخ 95/8/5

اقامت سرکار خانم کریستین دفراین؛ رئیس مجلس سنای بلژیک؛ در مهمانسرای عباسی مورخ 95/2/9

ضیافت ناهار جناب آقای زوما؛ رئیس جمهور آفریقای جنوبی؛ از مهمانسرای عباسی مورخ 95/2/6

اقامت جناب آقای رائول سندیک؛ معاون رئیس جمهور اروگوئه؛ در مهمانسرای عباسی مورخ 95/2/5

اقامت جناب آقای جولیانو پیزاپیا؛ شهردار میلان ایتالیا؛ در مهمانسرای عباسی مورخ 94/11/28

اقامت جناب آقای نیکوس کوتزیاس؛ نخست وزیر یونان؛ در مهمانسرای عباسی مورخ 94/11/17

اقامت جناب آقای سامکید جاتوسریپیتاک؛ معاون نخست وزیر تایلند؛ در مهمانسرای عباسی مورخ 94/11/13

اقامت جناب آقای دیدیه ریندرز؛ وزیر امور خارجه بلژیک؛ در مهمانسرای عباسی مورخ 94/8/19

اقامت جناب آقای بوگدان بورسویچ؛ رئیس مجلس سنای لهستان؛ در مهمانسرای عباسی مورخ 94/7/19

جستجو

منو ها

 

با دیگران به اشتراک بگذاریدcaptcha

اصفهان ،چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه ، مهمانسرای عباسی

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir