ضیافت ناهارجناب آقای دکتر علی اصغر مونسان؛وزیرمحترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و جناب آقای آلی پادرون؛وزیرمحترم گردشگری ونزوئلا درهتل عباسی مورخ 99/12/7

جستجو

منو ها

 

با دیگران به اشتراک بگذاریدcaptcha

اصفهان ،چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه ، مهمانسرای عباسی،متعلق به بیمه ایران

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir