برگزاری هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر

با حضورجناب آقای دکتراردکانیان؛وزیر محترم نیرو و جناب آقای دکتررضایی؛استاندار محترم و نیزجناب آقای علی بن احمد الکواری ؛وزیرمحترم بازرگانی و صنعت قطر در تاریخ 1399/9/4 درهتل عباسی برگزار گردید.

 

جستجو

منو ها

 

با دیگران به اشتراک بگذاریدcaptcha

اصفهان ،چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه ، مهمانسرای عباسی

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir