بازدید جناب آقای دکتر تیموری؛معاون محترم گردشگری وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی ازهتل عباسی مورخ 99/7/10

جستجو

منو ها

 

با دیگران به اشتراک بگذاریدcaptcha

اصفهان ،چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه ، مهمانسرای عباسی

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir