اقامت آقای فیلیپ کریون؛ رئیس کمیته بین المللی پاراالمپیک؛ در مهمانسرای عباسی مورخ 96/2/18. آقای کریون در یادبودی که برای هتل نگاشت از مدیریت مهمانسرا و تیم وی به دلیل خلق تجربه ای کوتاه ولی لذت بخش برای او و همسرش در هتل عباسی؛ کهن ترین هتل جهان تشکر نمود.  

 

جستجو

منو ها

 

با دیگران به اشتراک بگذاریدcaptcha

اصفهان ،چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه ، مهمانسرای عباسی

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir