تالارها و سالن ها
 

شاید این تالار شکوه برخی از دیگر تالارهای مهمانسرا را نداشته باشد اما زیبایی و سادگی خاص خود را دارد. ساختار تالار سیما  برگزاری همایش ها و کنفرانس ها و جلسات B 2 B را فراهم می آورد. 

 

نوع چیدمان سینمایی U شکل کلاسی نمایشگاهی
ظرفیت (نفر) 70 40 40 ---


captcha

اصفهان ،چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه ، مهمانسرای عباسی

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir