از مهمان نوازی بسیار جالب گروه کارمندان مهمانسرا عباسی بسی تشکر و امتنان داریم و از بیان احساسات و تحسینات خود در برابر این بخش از بهشت خداوند در روی زمین که همانا مهمانسرا عباسی است قاصر می­ باشیم .

جستجو

منو ها

 

با دیگران به اشتراک بگذاریدcaptcha

اصفهان ،چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه ، مهمانسرای عباسی،متعلق به بیمه ایران

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir