از مهمان نوازی و استقبال گرم شما تشکر می کنم. برای شما آرزوی موفقیت و شمار زیاد مهمان را دارم. مکان و فضای هتل فوق العاده است.

جستجو

منو ها

 

با دیگران به اشتراک بگذاریدcaptcha

اصفهان ،چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه ، مهمانسرای عباسی،متعلق به بیمه ایران

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir