با قدردانی از صمیم قلب از مهمان نوازی عالی کارکنان؛ دوست داریم سپاسگزاری و تحسین خود را از بهشت روی زمین یعنی هتل عباسی بیان کنیم. تشکر فراوان و بهترین آرزوها برای همه شما.

جستجو

منو ها

 

با دیگران به اشتراک بگذاریدcaptcha

اصفهان ،چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه ، مهمانسرای عباسی،متعلق به بیمه ایران

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir