یک هتل زیبا و یک اثر تاریخی در یک جا

به خاطر لطف شما در جریان دیدارم از اصفهان متشکرم

با آرزوی بهترین ها

جستجو

منو ها

 

با دیگران به اشتراک بگذارید

اصفهان ،خیابان آمادگاه - مهمانسرای بین المللی عباسی

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir